Just nu! Prova gratis i 30 dagar

Slipp tråkigt repetitivt arbete med Linkbase

Automatisera hela verksamheten - transaktioner, lagersaldo, kundregister, ordrar och produkter - i Realtid.

Anpassas efter er - inte tvärt om

Varje verksamhet ser annolunda ut, oavsett hur er verksamhet fungerar kan Linkbase anpassas efter det.

Flow Diagram
Flow Settings
Zone settings

Minimera risken för fel med automatiska kontroller

VAT error

Momsinställningar

Kontrollerar automatiskt att momsinställningar är korrekt i alla anslutna system

Zone error

Försäljningsområden

Flaggar om ett konto saknas för ett område där försäljning finns

Account error

Kontoinställningar

Kontrollerar konto-inställningar i kontoplanen för aktuellt räkenskapsår

Noll risk för missade transaktioner

Alla händelser som kommer in till Linkbase sparas så om något skulle bli fel kommer systemet stoppa händelsen och meddela dig samt förklara vad som behöver justeras för att händelsen ska kunna hanteras vidare.

Zone settings
Zone settings

Vanliga frågor


© 2024 Linkbase AB. All rights reserved.